Kategorie

V rámci turnajů Ústecké Discgolfové Ligy jsou hráči posuzování dle ratingu a přidělování do následujících kategorií

Kategorie MA1

Kategorie MA1 je určena pro ty nejzkušenější hráče. Tito hráči se často věnují discgolfu už řadu let. Často ovládají všechny typy hodů, navíc jsou poměrně konzistentní. Většina z nich hodí 100 a více metrů.

Specifikace kategorie

 • Rating: 800 až 900+
 • Ratingová hranice pro pozitivní handicap: 860
 • Ratingová hranice pro negativní handicap: 900

Kdy hraji v této kategorii?

 • Pokud jsi v této sezoně ještě nehrál na jiném turnaji UDGL v jiné kategorii MA1 a máš PDGL rating mezi 800 a 900+
 • Už jsi v této sezoně odehrál nějaký jiný turnaj UDGL v kategorii MA1 a to i pokud teď už máš nižší rating než 800

Příklady udělení handicapu

 • Hráč má rating 792 a hraje v kategorii MA1

Hráč už na předchozím turnaji UDGL 2021 hrál v MA1. Hráčův rating je 792 a hranice pro pozitivní handicap je 860. Rozdíl hráčova ratingu a této hranice je 68 bodů, po zaokrouhlení 70. Hráč si tak od svého výkonu odečte 1 hod za každých 10 bodů. Jeho handicap je -7.

 • Hráč má rating 864

Hráčův rating je 864, hranice pro pozitivní handicap je 860. Hráč má rating vyšší, než je hranice pro udělení pozitivního handicapu a hráč tak začne turnaj bez handicapu. Od svého výkonu si tak nepřičítá ani neodečítá žádný hod.

 • Hráč má rating 937

Hráčův rating je 937, horní hranice kategorie MA1 je 900. Hráč tak má vyšší rating, než jaký je maximální povolený pro tuto kategorii. Rozdíl ratingů je 37 bodů, po zaokrouhlení 40. Hráč si tak ke svému výkonu přičte 1 hod za každých 10 bodů. Jeho handicap je +4.

Kategorie MA2

V kategorii MA2 soutěží hráči, kteří už mají s discgolfem nějaké zkušenosti, ale ještě plně neovládají všechny typy hodů. Občas nejsou konzistentní a jen někteří z nich umí hodit 100 a více metrů.

Specifikace kategorie

 • Rating: 700 až 799
 • Ratingová hranice pro pozitivní handicap: 780
 • Ratingová hranice pro negativní handicap: 799

Kdy hraji v této kategorii?

 • Pokud jsi v této sezoně ještě nehrál na jiném turnaji UDGL v jiné kategorii a máš PDGL rating mezi 700 a 799
 • Už jsi v této sezoně odehrál nějaký jiný turnaj UDGL v kategorii MA2 a to i pokud teď už máš nižší rating než 700 nebo vyšší než 799
 • Pokud jdeš na svůj druhý turnaj UDGL, svůj první turnaj UDGL v této sezoně jsi hrál v kategorii MA4 a máš rating mezi 700 a 799

Příklady udělení handicapu

 • Hráč má rating 692 a hraje v kategorii MA2

Hráč už na předchozím turnaji UDGL 2021 hrál v MA2. Hráčův rating je 692 a hranice pro pozitivní handicap je 780. Rozdíl hráčova ratingu a této hranice je 88 bodů, po zaokrouhlení 90. Hráč si tak od svého výkonu odečte 1 hod za každých 10 bodů. Jeho handicap je -9.

 • Hráč má rating 794

Hráčův rating je 794, hranice pro pozitivní handicap je 780. Hráč má rating vyšší, než je hranice pro udělení pozitivního handicapu a hráč tak začne turnaj bez handicapu. Od svého výkonu si tak nepřičítá ani neodečítá žádný hod.

 • Hráč má rating 837

Hráčův rating je 837, horní hranice kategorie MA2 je 799. Hráč tak má vyšší rating, než jaký je maximální povolený pro tuto kategorii. Rozdíl ratingů je 38 bodů, po zaokrouhlení 40. Hráč si tak ke svému výkonu přičte 1 hod za každých 10 bodů. Jeho handicap je +4.

 • Hráč má rating 670. Přihlášen byl do kategorie MA3, která se neotevřela a byl tak přeřazen do kategorie MA2
 • Hráč byl sice přihlášen do kategorie MA3, ta se ale pro nedostatek přihlášených hráčů neotevřela. Hráč tak byl na daný turnaj přeřazen do kategorie MA2 a vztahují se tak na něj pravidla handicapu této kategorie.

  Jeho rating je 670, hranice pro pozitivní handicap je 780. Rozdíl hráčova ratingu a této hranice je 210 bodů. Hráč by si tak od svého výkonu měl odečíst 21 hodů, maximální povolený handicap je ale 20. Hráč si tak od svého výkonu odečte 20 hodů.

Kategorie MA3

Kategorie MA3 je ideální pro discgolfové nováčky, některé ženy a juniory. Většina hráčů této kategorie hraje discgolf teprve krátce, často tak hází buď jen backhand nebo jen forehand. Málokterý hráč této kategorie se přiblíží 100 metrové hranici.

Specifikace kategorie

 • Rating: 0 až 699
 • Ratingová hranice pro pozitivní handicap: 650
 • Ratingová hranice pro negativní handicap: 699

Kdy hraji v této kategorii?

 • Pokud jsi v této sezoně ještě nehrál na jiném turnaji UDGL v jiné kategorii a máš PDGL rating mezi 0 a 699
 • Už jsi v této sezoně odehrál nějaký jiný turnaj UDGL v kategorii MA3 a to i pokud teď už máš rating vyšší než 699
 • Pokud jdeš na svůj druhý turnaj UDGL, svůj první turnaj UDGL v této sezoně jsi hrál v kategorii MA4 a máš rating mezi 0 a 699

Příklady udělení handicapu

 • Hráč má rating 592

Hráčův rating je 592 a hranice pro pozitivní handicap je 650. Rozdíl hráčova ratingu a této hranice je 58 bodů, po zaokrouhlení 60. Hráč si tak od svého výkonu odečte 1 hod za každých 10 bodů. Jeho handicap je -6.

 • Hráč má rating 694

Hráčův rating je 694, hranice pro pozitivní handicap je 650. Hráč má rating vyšší, než je hranice pro udělení pozitivního handicapu a hráč tak začne turnaj bez handicapu. Od svého výkonu si tak nepřičítá ani neodečítá žádný hod.

 • Hráč má rating 737

Hráčův rating je 737, horní hranice kategorie MA3 je 699. Hráč tak má vyšší rating, než jaký je maximální povolený pro tuto kategorii. Rozdíl ratingů je 38 bodů, po zaokrouhlení 40. Hráč si tak ke svému výkonu přičte 1 hod za každých 10 bodů. Jeho handicap je +4.

 • Hráč má rating 430

Hráčův rating je 430 a hranice pro pozitivní handicap je 650. Rozdíl hráčova ratingu a této hranice je 220 bodů. Hráč by si měl od svého výkonu odečíst 22 hodů, maximální povolený handicap je ale 20. Hráč si tak od svého výkonu odečte 20 hodů.

Kategorie MA4

Kategorie MA4 je určena pro hráče, kteří ještě neodehráli žádný turnaj UDGL, PDGL nebo SZDL a nemají tak ještě žádný PDGL rating. V této kategorii se tak dá hrát pouze jednou. Jakmile hráč odehraje jakýkoliv turnaj, za který dostane přidělený PDGL rating, hlásí se na dalším turnaji UDGL do té kategorie, do které ratingově spadá. V té už odehraje zbytek sezony UDGL. Tato kategorie tak vybočuje z klasických kategorií a má několik svých specifik.

Specifikace kategorie

 • Rating: hráč nemá PDGL rating
 • Handicap: v této kategorii se neuděluje handicap
 • Počet vyhlašovaných míst: závisí na počtu hráčů v kategorii
 • Body do ligové soutěže: jsou uděleny do kategorie, do které je hráč zařazen po získání PDGL ratingu

Kdy hraji v této kategorii?

 • Když ještě nemáš PDGL rating (neodehrál jsi zatím žádný turnaj PDGL, UDGL nebo SZDL)

Jak se kategorie vyhlašuje

Může se stát, že se na turnaj UDGL nepřihlásí do kategorie MA4 žádný hráč, může se jich ale přihlásit třeba 10. Proto jsme se rozhodli zavést toto rozdělení:

Pokud se přihlásí:

 • 1 až 2 hráči: hrají v kategorii MA3
 • 3 až 7 hráči: hrají v kategorii MA4, vyhlašují se nejlepší 2
 • 8 a více hráčů :hrají v kategorii MA4 a vyhlašují se nejlepší 3

Partneři a sponzoři UDGL

Jak už to tak bývá, ani UDGL by se neobešla bez sponzorů. Díky nim mají naše turnaje takovou úroveň. Pouze díky nim jsme schopni turnaje pořádat, odměňovat hráče a mít na turnajích tak pohodovou atmosféru. Našimi partnery jsou: